Често задавани въпроси

Единствената по рода си платформа, която свързва индивиди с кореспондиращи и допълващи се характеристики с цел създаване на стойностни компании, приятелства и връзки. Разработвана на базата на продължителен дълбочинен личностен анализ система, която обединява подхождащи си личности. За разлика от множеството безлични мрежи за запознанства, в които чуждите снимки и предсказуеми субективни описания са единствената променлива, служеща като ориентир на потребителя, zdravei.net ти предлага сполучлива компания чрез дефиниране на натурата ти въз основа на „науката на диференциацията“ Human Design и психологическия тест на Лоуен.
Вашият профил може да бъде деактивиран или изтрит от базата данни във всеки един момент, но силно се съмняваме, че веднъж влезли в мрежата на качествената комуникация, ще искате да я загърбите.
Не и по начина, по който си свикнал да виждаш сайтовете за запознанства. Да, в zdravei.net ще имаш възможността да се запознаеш с много и различни хора, но те няма да бъдат подбрани по познатия случаен принцип на социалната търсачка, а профилите им ще бъдат генерирани въз основа твоите и техните индивидуални характеристики и степента на съвпадение между тях. Така попадаш в полето на иновативна, интелигентна наука, която свързва подхождащи си личности и осигурява качествена бъдеща компания.
Равно ли е 1+1 на 2? В извършваните от системата свързвания няма място за случайности или късмет. Благодарение на многократно тестваната и доказано ефективна основа на хюман дизайн, платформата свързва потребители с подхождащи и допълващи се характеристики, които са гаранция за сполучлива, приятна и перспективна комуникация.
И не само! Тук можеш и неминуемо ще срещнеш именно онези личности, от които се нуждаеш в живота си. Слушател, мотиватор, медиатор или просто приятен съмишленик в свободното време между две работни срещи. Категорично утвърдената по цял свят система на хюман дизайн събира потребители, които си подхождат на когнитивно, емоционално и еспиритуално ниво. В мрежата на zdravei.net най-после ще се почувстваш на мястото си, намирайки приятели, партньори и съюзници срещу монотонността на сивото ежедневие и масовото неразбиране.
Датата и часът на раждане на всеки един потребител са есенциалните показатели, въз основа на които се извършва хюман дизайнът. Изчисленията и анализът на личността зависят от редица променливи, голяма част от които се намират в полето на астрологията.
Хюман Дизайн (от англ. език „human design” – „личен дизайн“) е наука за анализ и описание на човешките вродени заложби и начини за себереализация. Единствената система за точно описание на личната уникалност и индивидуалните характеристики, които ни различават един от друг. Езикът на ХД представялява набор от формули и ключови думи (понятия), които разглеждат всеки един аспект и процес, развиващи се в човешкия живот. Въвежда понятия, описващи възприятията и въздействието, което оказваме един върху друг. Чрез един структуриран, систематизиран език за дефиниране на човешката природа получаваме възможност да видим човека такъв, какъвто в действителност е, а не такъв, какъвто обществото го е направило. Според ХД всеки има личен код, с който е роден. Този код не се повтаря никога в цялото човечество - записан е във всяка клетка на тялото ни и от него се разгръща нашият уникален жизнен проект. Личният код се активира в момента на раждането ни и до края на живота ни се проявява в този свят чрез уникалния ни външен вид, поведение, предпочитания, склонности, потребности и индивидуални пропорции на всяко едно ниво - от биохимичните настройки през пръстовия отпечатък до тембъра на гласа. Тоест, всеки индивид притежава уникални настройки, които определят неповторимото му възприятие на света и общуването му с другите. Като система на самопознанието, ХД далеч не е учение, което налага вярване в недоказани феномени, а предлага практически приложим анализ на човешката личност, който да помогне на потребителите да опознаят, възприемат и усъвършенстват същността си. Системата предлага логична методология, която позволява човек лесно да намери силните и слабите си места и начина да взаимодейства с околните максимално адекватно без загуби, но с развитие и осъзнаване. Фокус се поставя върху всеки човек като неповторимо и уникално творение на природата, а не върху общите модели и стереотипи, в които всеки се опитва да пасне "идеалният мъж, идеалната жена, добрият баща, успешният човек..." Истинността и точността на Хюман Дизайн се доказват по експериментален практически път. В момента стотици хиляди хора по света потвърждават действителността на информацията чрез своя личен опит.
Системата, която екипът ни е разработил, анализира цялата база данни и прави синтез от над 30 различни показатели, кодирани в картата на всеки човек, за да подбере тези, които максимално пасват един с друг. Разработвахме алгоритмите в продължение на повече от година, като преди това 5 години изпитвахме всеки един от тях в подбора на хора за бизнеса, в създаването на екипи, в преглеждането на стотици партньорски анализи и различни казуси от личната ни практика като консултанти и анализатори. Всички резултати са описвани и анализирани с цел извличане на най-работещите и ефективни модели за съпоставяне. Разбира се, продуктът ще се развива и занапред, но основата, която сме създали, сама по себе си вече дава гарантирани резултати - всеки може да въведе данните си и системата ще му предложи максимално подходящите за него кандидати за среща по възходящ ред на съвместимост на характерите, лична енергетика, физическо и психическо допълване.
Системата за Хюман Дизайн анализ в zdravei.net е разработвана от екип професионални анализатори с дългогодишен опит под ръководството на Константин Тодоров - експерт по Хюман Дизайн с осемгодишен личен опит в прилагането на Хюман Дизайн в различни области на бизнеса и психологическото консултиране. Константин е бизнес консултант, специалист по разработване на обучителни програми, експерт по подбор на хора и създаване на екипи и професионален преподавател по системата Хюман Дизайн. Създател на проекта за изследване и обучения по системата - humandesign.bg. През последните години имахме уникалната възможност да създадем общност с над 700 отдадени експериментатори, които лично сме посветили в системата Хюман Дизайн. В общността имаме възможност да експериментираме с различни модели, да споделяме ценен опит и да се учим взаимно чрез откритията, които се случват ежедневно. С помощта на общността имаме възможност да натрупваме огромно количесто данни за това как работи системата на практика и да създаваме статистически извадки, на базата на които разработихме и кода на zdravei.net Паралелно с това изпитахме системата и в практическия свят на бизнеса. През 2011 година създадохме консултантска компания за бизнеса и в серия от 70 проекта за бизнес развитие и подбор на персонал имахме възможност да изпитаме как работи системата в бизнеса. Анализирахме бази данни със стотици служители, подбирахме хора, класифицирахме кандидатите по различни показатели, създавахме екипи, извеждахме индекси и показатели и намирахме слабите места в големи и малки организации. Видяхме кои са хората, които реално са родени да задвижват останалите. Именно този натрупан опит влагаме сега в създаването на автоматизирани системи за анализ, подбор и установяване на съвместимост между хората. Едно от най-трудните неща е да се създаде синергия между няколко човека, но с помощта на системата Хюман Дизайн и алгоритмите, които сме извели, това става лесно и бързо.
2019 - Zdravei.net. Всички права запазени.
Created by: Mediaone ltd.