Моля, оставете ни обратна връзка

Емейл адресът, който използвахте, е неточен или непълнен.
Сутрин. Обед. Вечер. Навсякъде. По всяко време.

Искаш. Надяваш се. Готов си.

"Имате едно ново известие".

Вече можеш със zdravei.net


Единствена по рода си платформа, която свързва индивиди с кореспондиращи и допълващи се характеристики, с цел създаване на стойностни компании, приятелства и връзки. Разработвана на базата на продължителен дълбочинен личностен анализ система, която обединява подхождащи си личности. За разлика от множеството безлични мрежи за запознанства, в които чуждите снимки и предсказуеми субективни описания са единствената променлива, служеща като ориентир на потребителя, zdravei.net ти предлага сполучлива компания чрез дефиниране на натурата ти въз основа на „науката на диференциацията“ human design и психологическия тест на Лоуен.

Тестът на Лоуен е психологически тест, определящ  характера на човека. 
Характерът, този така изучаван, обсъждан и донякъде експлоатиран феномен, е сбор от най-устойчивите и най-често проявяващи се поведения на човека. Той определя редица особености: от това дали индивидът предпочита спокойно или по-емоционално общуване до това как изгражда отношения с другите. Не случайно най-често споменаваната причина за разрив на връзките или лошо прекарано време е  ”несъвместимост в характерите”.

Попълвайки предоставения в процеса на попълването на профила ти тест, даваш възможност на екипа на zdravei.net максимално да прецизира  подходящите за твоя характер и изисквания предложения. По този начин личностите, с които ще те свързва платформата, несъмнено ще ти допадат не само като интереси, но и като избори, предпочитания, поведенчески модели, като тип изразност. Ще се срещнеш с хора,  с които ще ти се иска да общуваш отново и отново, ще намериш компания, с която можеш да градиш ползотворни отношения.

Хюман дизайн (от англ. език „human design” – „личен дизайн“),“е наука за анализ и описание на човешките вродени заложби и начини за себереализация. Единствената система за точно описание на личната уникалност и индивидуалните характеристики, които ни различават един от друг.

Езикът на ХД представялява набор от формули и ключови думи (понятия), които разглеждат всеки един аспект и процес, развиващи се в човешкия живот. Въвежда понятия, описващи възприятията и взаимното въздействие, което оказваме един върху друг. Чрез един структуриран, систематизиран език за дефиниране на човешката природа получаваме възможност да видим човека такъв, какъвто в действителност е, а не такъв, какъвто обществото го е направило.

Според ХД всеки има личен код, с който е роден, който не се повтаря никога в цялото човечество - записан е във всяка клетка в тялото ни и от него се разгръща нашият уникален жизнен проект. Този личен код се активира в момента на раждането ни и до края на живота ни се проявява в този свят чрез уникалния ни външен вид, поведение, предпочитания, склонности, потребности и индивидуални пропорции на всяко едно ниво - от биохимичните настройки през пръстовия отпечатък до тембъра на гласа. Тоест, всеки индивид притежава уникални настройки, които определят неповторимото му възприятие на света и общуването му с другите. Система на самопознанието, хюман дизайн далеч не е учение, което налага вярване в недоказани феномени, а предлага практически приложим анализ на човешката личност, който да помогне на потребителите да опознаят, възприемат и усъвършенстват същността си.

Именно тази така сложна и необозрима, но доказано ефективна система стои в основата на платформата zdravei.net. Свързванията между отделните индивиди зависят изцяло от техните хюман дизайн профили и от конкретните изисквания за съответното събитие. Кафе, разходка, кино или спорт са само отправни точки за едно гарантирано приятно изживяване. Случайността и съдбата са романтичните герои, които нямат място в безпогрешните изчисления, обусловени от моделите, криещи се у всеки един човек.

Ставайки част от мрежата, осмелявайки се да кажеш "здравей" на останалите, ти си подаряваш категорична и неизчерпаема възможност за качествено, подходящо общуване. За събеседници, които да удовлетворяват не просто прозаичните физически изисквания, а когнитивните, емоционални и еспиритуални потребности на личността. Получаваш не онова, което си мислиш, че искаш, а онова, от което действително се нуждаеш.


Сутрин. Обед. Вечер. Навсякъде. По всяко време.

Zdravei.net може да ти предложи от всичко, по много, непрекъснато.

Стани част от мрежата и се свържи с другите.

Избирайки zdravei.net ти избираш себе си.

Контакти

e-mail:
Последвайте ни и тук2017 - Zdravei.net. Всички права запазени.
Created by: Mediaone ltd.