ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на ZDRAVEI.NET

Каква е целта на този документ ?

Тук по-надолу обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените контакти.

Кои сме ние?

Ние сме екип от специалисти в областта на хюман дизайна (human design), целящи да помогнат на всички, които искат да намерят истинската си половинка и постигнат хармоничен и спокоен съвместен живот.

Разбира се, именно защото ценим интимния Ви свят, за нас неприкосновеността на личния Ви живот и защитата на информацията за Вас е от първостепенно значение. ZDRAVEI.NET е предприело и прилага завишени мерки за защита на личните Ви данни в целия процес на тяхната обработка, както и след това.

Можете да разчитате, че ние ще запазим при условия на строга и стриктна конфиденциалност всяка споделена с нас информация.

„МЕДИЯУАН“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131123072, със седалище в гр. София и е администратор на лични данни, съобразно приложимото законодателство, включително Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, ул. "Лавеле" No 19, ет. 4, офис 5, имейл адрес: info@zdravei.net

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте наZDRAVEI.NET включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас? Събираме ли изобщо лични данни?
 • Каква е целта на тяхното събиране? Защо ни трябват личните Ви данни?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни и изобщо споделяме ли ги?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
 • Какви са Вашите права свързани с предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност ZDRAVEI.NET декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация и сведения, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон. Поради това не можем да разберем директно и веднага за кого се отнасят данните, с които разполагаме.

Прякоидентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН/ЛНЧ.

Какви лични данни събира ZDRAVEI.NET за Вас и за какви цели (защо)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, ZDRAVEI.NET събира основно следната информация и лични данни за Вас:

Информация, която предоставяте доброволно, в това число:

- Информация при регистрация на платформата, за да можем

1. Да създадем Ваш уникален потребителски профил

- Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

1. Да ви изпратим персонализирани съобщения свързани с новости в платформата ни.

- Информация за активностите Ви и действия по използване на възможностите на уеб-портала ни, за да можем:

1. Да Ви осигурим по-добро сърфиране при използване на услугите ни и

2. Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание (така например да изпратим имейл ако имате ново съобщение или да Ви препратим към друг сайт)

- Информация от „бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и

3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Категории лични данни, които обработваме:

 • Име, фамилия, електронна поща, ден/месец/година на раждане, час на раждане, място на раждане, снимка;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за устройството, IMSI номер на устройство;
 • GPS координати (при изрично включване на тази функция от Вашето устройство);
 • Данни от бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва всички дейности, свързани с личните данни, включително, но не само: събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Защо ZDRAVEI.NET обработва лични данни за Вас? (на какво основание)

Няма да можем да предоставим услугите ни и да създадем Ваш потребителски профил, ако не ни предоставите лични данни. Ако не предоставите пълния набор от лични данни няма да можем да анализираме личността Ви и да разполагаме с резултати за хюман дизайн профила Ви (human design).

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас - да осигурим създаването на потребителски профил (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която искате – да анализираме хюзан дизайн профила Ви и да Ви свържем с подходящ/и партньор/и).

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. в случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме Вашите жизнени интереси“ - спасяването на живота Ви или тези на друго лице (напр. в случай че животът на друго лице е в опасност и обработката на Вашите лични данни би могла да ги спаси).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Бихме могли да използваме личните Ви данни и когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В случай че събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си (легитимни) интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?"по-горе.

ZDRAVEI.NET събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалната информация относно функционалностите на платформата ни или конкретно свързани с влиянията върху Вашия профил .

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за абониране на рекламен бюлетин - в случай на наличие).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на info@zdravei.net или писмено заявление на адреса на ZDRAVEI.NET в гр. София, ул. "Лавеле" No 19, ет. 4, офис 5.

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, ZDRAVEI.NET обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата Ви идентичност по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на регистрационната форма, която Ви е предоставена в уеб-страницата на https://stages.zdravei.net/ Формата се попълва в уеб-сайта ни чрез предоставяне на личните Ви данни на оставените свободни позиции;

- чрез посещение на https://stages.zdravei.net/ за използване на услугите на уеб-страницата ни;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

🖂🖳📭 Електронна нотификация за нови съобщения

Когато се регистрирате, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес. Всички наши потребители са с включена електронна нотификация при получени нови съобщения. Можете да изключите тази функционалност по всяко време от личния си профил.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

ZDRAVEI.NET ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите на платформата – създаване на личностен хюман дизайн профил и свързване с подходящи партньори, а именно целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е до оттегляне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, дори и след като веднъж сте го оттеглили, не губите правото си повторно и за пореден път да се включите в бюлетина.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 месеца от прекратяване на профила Ви, т.е. от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас (за поддържане на активен профил). След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас с изтичане на 1 година от прекратяване на профила Ви.

Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за по-дълъг период, след като заличим личните Ви данни и анонимизираме информацията. В този случай сведенията няма да имат характер на лични данни и повече няма да можем да установим Вашата самоличност. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ZDRAVEI.NET НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

ZDRAVEI.NET се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

ZDRAVEI.NET може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

- Трети страни, които поддържат нашите услуги. Ние използваме собствена автоматизирана онлайн платформа. Това означава, че всички наши служители и изпълнители на услуги по поддържка на платформата и софтуера имат достъп до базите данни при спазване на строга поверителност и пълна конфиденциалност;

- Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;

- Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни;

- Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си - потенциалните Ваши партньори, т.е. други потребители в платформата. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предаваме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните

Използване на „бисквитки“ . Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. За да научите повече натиснете ТУК

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

С цел изготвяне на личностен профил при приложение на принципите на human design, ZDRAVEI.NET използва техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.

Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

 • Използваме подходящи процедури за извършване на профилирането, към момента дори при профилиране за нас не е видно кой е IP адресът Ви или други данни за уеб браузър и подобни. Информацията е напълно анонимна;
 • Прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че рискът от грешки е сведен до минимум;
 • Защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация

По всяко време в процеса на обработка – съществуване на профила Ви, можете да възразите срещу автоматизираното вземане на решения.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл info@zdravei.net

В допълнениесъгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета, т.нар. Общ Регламент за защита на личните данни относно защита на личните данни,можете да упражнитеследните права:

☺ Правото на достъп до личните данни, които ZDRAVEI.NET обработва за Вас и да получите копие от тях;

☺ Право да искате от ZDRAVEI.NET коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@zdravei.net

☺ Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

☺ Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ZDRAVEI.NET, в случай че са налице условията за това;

☺ Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на профилирането и автоматизираната обработва;

☺ Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица (ние не предоставяме на трети лица личните Ви данни);

☺ Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

☺ Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ZDRAVEI.NET ФЕШЪН няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да създадете Ваш профил или да използвате функционалностите на платформата ни.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност. Най-актуалната версия на документа ще бъде публикуват на тази уеб страница.

В случай че, в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Тези политики за поверителност са приети от ZDRAVEI.NET и са в сила от 04.06.2019 г.

2019 - Zdravei.net. Всички права запазени.
Created by: Mediaone ltd.